home

 
WELKOM bij Vrienden dragen hun steentje bij.nl

De Stichting Martinus Monument is in 1971 opgericht door een aantal Weertenaren met als doel het monumentale kerkgebouw te behouden voor nieuwe generaties. Anno nu staat er een uniek en prachtig onderhouden Martinus Monument. Veel Weertenaren, maar ook anderen, dragen de Martinus in hun hart. Dit erfgoed, dat ons door de eeuwen is overgeleverd, verdient blijvend aandacht. Dat kost veel tijd, nog meer energie en enorm veel geld. Veel mensen zijn Vriend van Martinus. Dankzij hun bijdrage is het monument in een goede staat. De komende jaren staan er echter weer grote onderhoudswerkzaamheden op stapel. Daarom vragen wij u om ook uw steentje bij te dragen. Dit kan al vanaf € 2,- per maand.
  

   

“In het hart van de stad en haar inwoners, het Martinus Monument. Steen voor steen restaureren, onderhouden en behouden. Samen zorgen wij ervoor dat het Silhouet van de Martinustoren hét kenmerk blijft van Weert. Wij danken u voor uw Vriendschap.”

Bestuur Stichting Martinus


Vanaf een bijdrage van € 5,- per maand kunt u een boodschap achterlaten op de virtuele toren op deze website. Daarnaast ontvangt u het boek De Sint Martinuskerk anders belicht     met prachtige verhalen en afbeeldingen over en van het monument. Daarbij ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief.
Voor Vrienden die ons steunen met € 20,- per maand of meer is er de jaarlijkse vriendenavond. Onze KroonVrienden kunnen daarnaast ook nog rekenen op een privé-rondleiding.

 
Heeft u vragen?
Voor al uw vragen, opmerkingen en/of informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Martinus Monument via onderstaande gegevens:

E-mail: info@martinusmonument.nl
Postadres: Postbus 143
Postcode: 6000 AC
Plaats: Weert
KvK: 41066308
Rabobank:17.69.80.792
 
 
De Stichting Martinus Monument heeft de ANBI status, giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar voor het belastbaar inkomen!

 
Deze website is mogelijk gemaakt
door
Slampaq Solutions BV
NIVEAU  3 | Bouwperiode 1528

 
Bouwperiode 1528
Het Martinus monument heeft door de eeuwen heen in verschillende bouwfasen zijn huidige vorm gekregen. Dit geldt vooral voor de toren. In 1528 werd de toren die hoorde bij de voorganger van de huidige kerk afgebroken. Aangenomen wordt dat direct hierna is gestart met de bouw van de huidige toren. Als eerste werden de onderste drie segmenten gebouwd. Deze zijn uitgevoerd in de bouwstijl van de
Kempische Gotiek, een stroming binnen de Brabantse Gotiek. In tegenstelling tot de Brabantse Gotiek, waarbij werd geput uit verschillende steengroeven, bediende de Kempische Gotiek zich hoofdzakelijk van baksteen, later afgewisseld met natuursteen. Deze zogenaamde speklagen, gevormd door horizontale banden van afwisselend natuur- en baksteen zijn een kenmerk van deze Kempische Gotiek.
Daarnaast zijn ook de vierkante plattegrond met overhoekse of haaks geplaatste steunberen kenmerkend voor deze stijl.  
     Steunbeer 
Kosten: € 20,00 p/m (Halfjaarlijks geïncasseerd)
doneer hier >>
             
bekijk alle donateurs en boodschappen >>
     
  Speklaag
Kosten: € 8,50 p/m (Halfjaarlijks geïncasseerd)
doneer hier >>

bekijk alle donateurs en boodschappen >>
     
  Steen
Kosten: € 4,00 p/m (Halfjaarlijks geïncasseerd)
doneer hier >>